משרדנו מעניק ניהול מערך שינויי דיירים בבניה רוויה עבור יזמים וקבלנים .
בעולם משתנה ודינמי בו קיימות אפשרויות אינסויות כמעט , ניהול מערך השינויים הפך לצורך בסיסי .
מטרתנו היא להביא לשיתוף פעולה אופטימלי תוך שקיפות מלאה בין הדייר לקבלן כך שהדייר ידע : מהו התהליך העומד לקראתו.
והקבלן יוכל לשמור על יעילות וריויות בתהליך הבניה .
התהליך כולל : 
  • הכנת כתב כמויות לחומרי הגמר .
  • עריכת תיק דייר וחוברת נהליי דייר
  • פגישה עם הרוכשים בפרויקט במשרד מטופח ואסטטי, הפגישות כוללות הסבר מפורט לתוכנית הדירה , שירטוט השינויים ובדיקת כמויות. 
  • הכנת תוכניות עבודה לשטח תוך עמידה בלו”ז הפרויקט.
  • טיפול בהזמנות ספקים
  • תימחור וגבית תשלום בגין שינויים
  • מתן דיווח שוטף לקבלן על סטטוס הדירות בתהליך השינוי.
צוות המשרד שלנו בקיא בתחיקת הבניה , תוכנות שירטוט מחירוני “דקל”
ותוכנות ניהול נוספות לשליטה במערכת הזמנות של הקבלן מכל הספקים
כול אלו מעניקים שליטה מלאה  ותפוקה מקסימלית באתר התורמת לכך שפרויקט יישאר ריווחי .